diensten

Processing

Voor de distributie van content wordt er onderscheid gemaakt tussen videobestanden en livestreams. Videobestanden en bijbehorende metadata worden volledig geautomatiseerd verwerkt en online geplaatst. Dit kan openbare content zijn, als ook licentiegebonden, waarbij toegang tot content afgeschermd is.

Videobestanden

Beveiligde aanlevering content

Aanlevering van content gebeurt bij voorkeur via een beveiligde (FTP-) verbinding. Bij het verwerkingsproces worden op verschillende stadia notificaties per e-mail of sms verstuurd. Hierin wordt melding gemaakt van bijvoorbeeld:

 • Succesvolle aanleveringen
 • Ontbrekende metadata
 • Dataintegriteit en consitentie
 • Video-en audiokwaliteitscontroles

Encoderen

Na bestandscontrole wordt audio en video omgezet (encoderen) naar het gewenste formaat (videotype, resolutie, audioformat en ondertiteling). Dit kunnen meerdere formaten zijn, afhankelijk van de apparaten waarvoor de videobestanden bestemd zijn. Enkele bekende formaten zijn:

 • DivX
 • WMV9
 • MP4
 • HEVC (H.265)
 • H.264
 • WebM

Digital Rights Management (DRM)

Na encodering worden videobestanden beveiligd om afspeelrechten te beheren en om illegaal kopiëren te voorkomen. De meest toegepaste DRM-systemen zijn:

 • WMDRM10
 • DivX Plus Streaming (DPS)
 • Microsoft PlayReady
 • AES-128
 • Google Widevine

Video stills

Tijdens het gebruiksklaar maken van de videobestanden worden er automatisch video screenshots (stills) gemaakt. Stills geven extra illustratieve informatie aan de gebruiker over de videocontent en kunnen worden gebruikt voor trick play functies.

Backup van content

Er wordt automatisch een geografisch gescheiden backup gemaakt voor wanneer een 'disaster recovery' nodig is. Het hebben van een backup is daarnaast handig bij het vernieuwen van licenties. Met een backup kan content ook eenvoudig teruggeplaatst worden in de huidige content omgeving.

Transport

Verwerkte bestanden worden verplaatst naar eigen of externe productieomgeving van waaruit uiteindelijk distributie naar de eindgebruiker plaatsvindt. Ter overflow of redundantie kunnen dit ook CDNs zijn zoals Limelight, Akamai of Edgecast.

Livestreams

Aanlevering streams

Aanlevering van (live)streams gebeurt via een beveiligde verbinding op basis van streaming-protocollen. Bekende protocollen zijn RTP, RTMP en HTTP. Er wordt per e-mail of sms een melding verstuurd wanneer de content succesvol is aangeleverd. Ook worden er meldingen gemaakt als er onderbrekingen in de aanlevering zitten of als livestreams niet doorgezet kunnen worden naar distributieomgevingen.

Zenderaanbod

Middels eigen head-ends faciliteert Maxx-XS aansluitingen die toegang bieden tot een groot aantal zenders via satelliet of kabel.

Encoderen

Na verificatie worden (live)streams omgezet (encoderen) naar het gewenste videoformaat (videotype, resolutie, audioformat en ondertiteling).

Dit kunnen meerdere formaten zijn, afhankelijk van de apparaten waarvoor de (live)streams bestemd zijn. Enkele bekende live streamingformaten zijn:

 • WMV9
 • MP4
 • H.264

Digital Rights Management (DRM)

(Live)streams worden beveiligd door middel van DRM om mogelijke beperkingen op afspeelrechten (contentlicenties) te beheren.

Archivering

Livestreams kunnen in oorspronkelijk of geëncodeerd formaat worden opgeslagen en opgevraagd ter naslag of verdere redactionele verwerking.

Transport

De verwerkte (live)streams worden doorgezet naar de productieomgeving voor distributie naar de eindgebruiker. Indien gewenst kunnen livestreams ook worden doorgezet naar YouTube of andere externe streaming services.

Naar Storage & Distribution Verder